Dom Na Skale Rabe

Renata Dydak - Gołąbek

+48 697 969 140

domnaskale.rabe@gmail.com

Rabe 55

38 - 710 Czarna

k. Ustrzyk Dolnych

- Bieszczadzkie Cerkwie -

Co jest najbardzij charakterystyczne w krajobrazie Bieszczad, oczywiście drewniane cerkwie - jedna z najlepiej zachowanych pamiątek po  zamieszkujących w Bieszczadach ludach.

Zachęcamy Państwa do odwidzenia Cerkwi św. Mikołaja w Rabe - w naszej miejscowwości (obecnie kościół filialny pw. św. Rodziny).

Cerkiew pochodzi z lat 1852-1858 (dokładnie nie wiadomo). Znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej. Cerkiew nie była użytkowana w latach 1951 do 1971r. Należy wspomnieć, że w cerkwi zachował się częciowo rozmontowany ikonostas.

 

Cerkiew w Łopience

Cerkiew w Łopience była najważniejszym miejscem kultu maryjnego na terenie Bieszczadów. Na najważniejszy, rozpoczynający się 13 lipca odpust przybywali wierni m. in. z Rzeszowa, Sininy czy Użhorodu.

Dom na Skale

Dawna cerkiew w Hoszowie

Dom na Skale Rabe

Dawna cerkiew w Liskowatem

Dom Na Skale

Cerkiew w Stefkowej